Aby alkomat działał poprawnie, tzn. wskazywał rzetelny wynik pomiaru, musi być systematycznie kalibrowany. Częstotliwość kalibracji alkomatów zależy od modelu posiadanego urządzenia oraz sposobu jego użytkowania. Ważne jest, aby decydując się na kupno alkomatu, pamiętać o jego regularnej kalibracji. Warto zatem wiedzieć, czym jest kalibracja alkomatu, jak ją wykonać i gdzie.
image

Czym jest kalibracja alkomatu?

Cechą charakterystyczną każdego alkomatu, niezależnie od tego czy jest to alkomat półprzewodnikowy, czy elektrochemiczny, jest to, iż po pewnym czasie ulega on rozregulowaniu. Powodem są warunki zewnętrzne oddziałujące na urządzenie. Mowa tu choćby o zmiennych temperaturach czy wilgotności powietrza. Także duża częstotliwość korzystania z alkomatu wpływa na jego rozregulowanie. Efektem są błędne wyniki pomiarów. Ostatecznie może dojść również do nieodwracalnego uszkodzenia alkomatu. Dlatego tak ważna jest systematyczna kalibracja. Polega ona na sprawdzeniu wyników, jakie pokazuje urządzenie i porównanie ich z wynikami wzorcowymi. Jeśli porównanie to wskazuje na rozbieżności, urządzenie jest regulowane poprzez instalację najnowszego oprogramowania. Po kalibracji alkomat znów pokazywać będzie rzetelne i precyzyjne wyniki testów.

Jak skalibrować alkomat?

W celu kalibracji alkomatu konieczne jest zastosowanie urządzeń określanych jako symulatory. Sam proces kalibracji polega na przełączeniu alkomatu w tryb serwisowy i wprowadzaniu do niego próbek alkoholu o różnym stężeniu. Pozwala to na regulację urządzenia, aby to mogło podawać precyzyjne wyniki. Alkomatu nie powinno kalibrować się samodzielnie. Proces ten wykonać powinna wykwalifikowana w tym zakresie osoba. Tym bardziej że do kalibracji potrzebne są odpowiednie narzędzia. Mowa tu o pinach i sprzęcie wzorcowym. Dodatkowo posiadać trzeba odpowiednio przygotowane stanowisko pomiarowe. Bez tych narzędzi niemożliwe będzie zestrojenie oprogramowania z sensorem alkomatu. Do kalibracji konieczna jest także specjalistyczna wiedza. Osoba przeprowadzająca kalibrację w przypadku wykrycia różnic w wynikach pomiarów urządzenia musi wprowadzić odpowiednie poprawki w pracy alkomatu. Zatem gdzie można skalibrować alkomat?
image

Kalibracja alkomatu przez specjalistę

Kalibracja alkomatu zawsze przeprowadzona powinna być w specjalistycznym serwisie. Za przykład takiej firmy posłużyć może Polskie Centrum Kalibracji. W takim miejscu można być pewnym, że kalibracja przeprowadzona zostanie przy pomocy profesjonalnych urządzeń. Dodatkowo w odpowiednich do tego celu warunkach. Co ważne, profesjonalnych serwis zajmujący się kalibrację zawsze wystawia certyfikat. Jest to dokument świadczący o tym, że kalibracja została przeprowadzona w sposób właściwy, a urządzenie działa poprawnie. Można być zatem pewny, że po kalibracji wskazywane przez alkomat pomiary są wiarygodne. Odpowiadając zatem na pytanie jak skalibrować alkomat, odpowiedzieć można, iż najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalistów w tym zakresie.
Kalibracja alkomatu Warszawa
Kalibracja alkomatu Wrocław
Kalibracja alkomatu Katowice
Kalibracja alkomatu Lublin
Kalibracja alkomatu Łódź
Kalibracja alkomatu Poznań