Bądź z dala od alkoholu!

Picie alkoholu w okresie dojrzewania może spowodować
nieodwracalne szkody w Twoim organizmie!

Alkohol ma bardzo niekorzystny wpływ na organizmy nastolatków.

Po pierwsze ważycie mniej od dorosłych. Po drugie nie macie doświadczenia w radzeniu sobie z alkoholem.

Wasze organy wewnętrzne nie są w pełni rozwinięte, więc nawet mała ilość alkoholu może mieć bardzo negatywne skutki.

Po alkoholu poważnemu zaburzeniu ulega wasza zdolność oceny rzeczywistości, refleks i koordynacja ruchowa.

Alkohol jest najłatwiej dostępnym i przez to najczęściej używanym ze środków odurzających, a powszechne przyzwolenie sprawia, że piją nie tylko dorośli, ale również młodzież i dzieci.

Zmienia stan naszych uczuć, sposób myślenia. Powoduje ograniczenie zdolności do prawidłowej oceny sytuacji i zadań życiowych, upośledza koordynację ruchów oraz kontrolę zachowania.

Osoby nietrzeźwe robią rzeczy, których później żałują, uszkadzają swoje zdrowie i życie osobiste, sprawiają cierpienia swoim najbliższym.